Stig-Aluminium

naprawę metalowych zbiorników, cystern, pojemników,
naprawę i konserwację rur i rurociągów,
naprawy spawalnicze,
naprawę stalowych bębnów transportowych,
naprawę i konserwację generatorów pary wodnej i innych rodzajów par,
naprawę i konserwację pomocniczych urządzeń stosowanych z generatorami pary wodnej:
skraplaczy, podgrzewaczy wody, przegrzewaczy, kolektorów i akumulatorów pary,
naprawę i konserwację reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
naprawę i konserwację części kotłów okrętowych lub energetycznych,
naprawę płyt kotłów i grzejników centralnego ogrzewania,
naprawę i konserwację broni palnej i sprzętu zbrojeniowego, włączając naprawę broni sportowej i rekreacyjnej,
naprawę i konserwację wózków sklepowych.